Op stap

Log in op Delubas Digitaal om de lessen te kunnen bekijken.

Instaples - bedenken wat je al weet

Doel

Ik bedenk wat ik al weet over het thema Op stap.

Basismateriaal

bal, handleiding blz. 6 en 7, leesboek, werkboek

naar de les (niet ingelogd op Delubas Digitaal)
30

Les 1 - lezen wat er staat

Doel

Ik kan samenstellingen lezen.

Basismateriaal

handleiding blz. 8 en 9, werkboek blz. 2 en 3

Pre-teaching

PT-software of PT-blok blz. 1-3, werkboek blz. 2 en 3

Plusmateriaal

plusleesboeken en pluswerkboeken

naar de les (niet ingelogd op Delubas Digitaal)
40

Les 2 - meeleven met het verhaal

Doel

Ik weet waar ik op kan letten als ik een boek kies.

Basismateriaal

handleiding blz. 10, werkboek blz. 4, voorleesboek Superjuffie op kamp, voorleeswijzer

naar de les (niet ingelogd op Delubas Digitaal)
30

Les 3 - weten wat je leest

Doel

Ik lees over een reis met de slaaptrein en kan daar iets over zeggen.

Herhalingsdoel

Ik kan samenstellingen en woorden met -eu- en -ou- lezen.

Basismateriaal

handleiding blz. 12 en 13, werkboek blz. 5, leesboek tekst 1 en 2

Pre-teaching

PT-software of PT-blok blz. 4-6, leesboek tekst 1 en 2

Plusmateriaal

plusleesboeken en pluswerkboeken

naar de les (niet ingelogd op Delubas Digitaal)
40

Les 4 - lezen met plezier

Doel

Ik weet waar ik op kan letten als ik een boek kies.

Basismateriaal

handleiding blz. 11, werkboek blz. 4, boeken voor vrij lezen

naar de les (niet ingelogd op Delubas Digitaal)
30

Les 5 - snappen wat je leest

Doel

Ik weet hoe ik kan zien waar een tekst over gaat.

Basismateriaal

handleiding blz. 14 en 15, werkboek blz. 6 en 7, leesboek tekst 3 en 4

Pre-teaching

PT-software of PT-blok blz. 7-9, leesboek tekst 3

Plusmateriaal

plusleesboeken en pluswerkboeken

naar de les (niet ingelogd op Delubas Digitaal)
40