Over de grens

Les 1 - lezen wat er staat

Doel

Ik kan woorden lezen met een c die klinkt als een s.

Basismateriaal

handleiding blz. 64 en 65, werkboek blz. 44 en 45

Pre-teaching

PT-software of PT-blok blz. 64-66 en werkboek blz. 44 en 45

Plusmateriaal

plusleesboeken en pluswerkboeken

40

Les 2 - meeleven met het verhaal

Doel

Ik ken enkele tijdschriften voor kinderen.

Basismateriaal

handleiding blz. 66, werkboek blz. 46, voorleesboek Zeg maar tegen de juf dat ik wat later kom, voorleeswijzer

30

Les 3 - weten wat je leest

Doel

Ik ontdek wat voor feesten er zijn in andere landen.

Herhalingsdoel

Ik kan woorden met een c die klinkt als een s en woorden met -eer-, -oor-, -eur- en -air lezen.

Basismateriaal

handleiding blz. 68 en 69, werkboek blz. 47, leesboek tekst 29 en 30

Pre-teaching

PT-software of PT-blok blz. 67-69, leesboek tekst 29 en 30

Plusmateriaal

plusleesboeken en pluswerkboeken

40

Les 4 - lezen met plezier

Doel

Ik ken enkele tijdschriften voor kinderen.

Basismateriaal

handleiding blz. 67, werkboek blz. 46, boeken voor vrij lezen

30

Les 5 - snappen wat je leest

Doel

Ik kan een vergelijking in een tekst herkennen.

Basismateriaal

handleiding blz. 70 en 71, werkboek blz. 48 en 49, leesboek tekst 31 en 32

Pre-teaching

PT-software of PT-blok blz. 70-72, leesboek tekst 31

Plusmateriaal

plusleesboeken en pluswerkboeken

40

Evaluatieles - terugkijken op het blok

Doel

Ik bedenk wat ik heb geleerd in het thema Over de grens.

Basismateriaal

handleiding blz. 72 en 73, werkboek blz. 50 en 51, leesboek

40

Toetsles

Doel

Toetsen of de doelen van het blok zijn behaald

Basismateriaal

handleiding blz. 74 en 75, toetsboek of toetssoftware, resultatenmonitor, toetsantwoordenboek, eventueel boeken voor vrij lezen

40